Akcja deratyzacja 2021

Akcja Deratyzacyjna 

Akcja deratyzacyjna 2021

Na podstawie uchwały nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia) 

Deratyzacja w ramach “Akcji deratyzacyjnej 2021” obejmuje: 

  • wyłożenie profesjonalnego preparatu (jednostkowych saszetek zawierających preparat w postaci pasty o wysokiej atrakcyjności pokarmowej dla gryzoni wraz z preparatem w formie kostki woskowej, charakteryzującej się długotrwałą świeżością) w oznaczonych karmnikach plastikowych,
  • oznakowanie miejsca wyłożenia środka, zgodnie z wymogami (rozłożenie naklejek informacyjnych, rozmieszczonych w widocznych miejscach);
  • sporządzenie protokołu pozabiegowego
  • na dodatkowe zlecenie - zebranie karmników i preparatu; 

 

Oferta AD 2021 

Budynki wielorodzinne, kamienice, wille miejskie, budynki komercyjne - biurowce i centra handlowe,itp.

1) Serwis jednego punktu poboru preparatu „ppp” – 10,00 zł/szt. - uzupełnienie lub wymianę preparatu deratyzacyjnego w jednej stacji deratyzacyjnej

2) Zainstalowanie 1 punktu poboru preparatu – 29,00 zł/szt. - montaż nowej, uzupełnienie brakującej lub wymianę uszkodzonej stacji deratyzacyjnej

3) Dojazd i oznakowanie nieruchomości – 43,00 zł/szt. 

Minimalny koszt usługi 250,00 PLN 

Cena dotyczy terenu miasta Wrocławia 

Za dojazd poza Wrocław – wg ustaleń 

 

Cena obliczana jest wg wzoru: Cena netto = ilość zamontowanych „ppp” x 29,00 + ilość serwisowanych „ppp” x 10,00 + ewentualny koszt dojazdu. O ostatecznej liczbie „ppp” może zadecydować zlecający – zarządca lub właściciel nieruchomości. W przypadku braku podania jednoznacznej ilości punktów poboru preparatu „ppp”, pracownik firmy zadecyduje o jej ilości, biorąc pod uwagę ślady i ryzyko występowania gryzoni na nieruchomości. W przypadku nieruchomości, na których zainstalowanych jest powyżej 20 „ppp”, cena netto wynosi 7,00 za serwis „ppp”

Uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 10,00 PLN – cena za punkt poboru preparatu.

Na zlecenie Zarządcy - zebranie preparatu i oznakowania po zakończeniu Akcji – 100,00 PLN/nieruchomość

Oferta przygotowana dla: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, uczelni wyższych, domów dziecka, domów poprawczych, innych budynków użyteczności publicznej: poradnie psychologiczne, domy kultury, teatry etc 

 

Koszt przeprowadzenia deratyzacji wnętrz wynosi 180,00 zł (plus koszt stacji deratyzacyjnych – koszt jednorazowy) 

 

RABATY Dla stałych klientów rabaty do 30 % (nie dotyczy kosztu samych stacji deratyzacyjnych ) 

 

Deratyzacja przeprowadzana w ramach działań “Akcja deratyzacyjna 2021” ma charakter prewencyjny oraz rozpoznawczy. W przypadku obecności gryzoni na nieruchomości bądź stwierdzenia ich obecności w czasie trwania akcji należy podjąć kompleksowe działania w ramach deratyzacji interwencyjnej. Zleceniodawca powinien poinformować odpowiednie osoby na terenie nieruchomości (np. gospodarz domu, ochrona) o fakcie przeprowadzania działań, w tym konieczności udostępnienia pomieszczeń. W jego gestii jest też przygotowanie nieruchomości zgodnie z treścią zgodnie z uchwałą Nr Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia)