DERATYZACJA

Deratyzacja - nazywana również odszczurzaniem jest zabiegiem , który likwiduje szczury oraz myszy w naszym otoczeniu. Właśnie tutaj bowiem znajdują idealne warunki do życia w postacie pożywienia oraz ciepła. Gryzonie te, a szczególnie szczury stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, mogą być nosicielami patogenów groźnych chorób zakaźnych. Bardzo często gryzonie te powodują duże szkody ekonomiczne, zanieczyszczając i niszcząc żywność oraz surowce. Są sprawcami poważnych uszkodzeń w infrastrukturze teletechnicznej, elektrycznej , wodno-kanalizacyjnej oraz elementach konstrukcyjnych budynków


Jednakże, bardzo ważne jest, aby nie ograniczać się wyłącznie do działań nałożonych przez prawo, gdyż największą skuteczność ma profilaktyka oraz bieżący monitoring . Do działań profilaktycznych może zaliczyć stworzenie szczelności w obiektach, nie pozwalającej na przenikniecie gryzoni do wnętrza. Pod uwagę należy brać wszystkie otwory wejściowe , ściekowe, kanalizacyjne, które powinny być zabezpieczone w sposób mechaniczny. Również utrzymanie terenu zewnętrznego powinno sprzyjać ograniczeniu możliwości wykorzystywaniu ich jako naturalnych kryjówek . Oczywistym faktem powinna być właściwa gospodarka zajmująca się odpadami. Powinny one być bezwzględnie umieszczane w odpowiednich pojemnikach, regularnie opróżnianych, mytych oraz w miarę możliwości poddawanych dezynfekcji.